TX 35

  • Gai xuôi bốn đường giúp tiêu thụ nhiên liệu thấp và giảm tiếng ồn\
  • Ngăn chặn đá hoà trong lốp và khả năng chịu nhiệt tốt
  • Thích hợp cho mọi khoảng cách
  • Vị trí : thích hợp gắn vị trí bánh lái & moọc

Thông số kỹ thuật:

Size Tube PR Load Index Speed
rating
T.D
(mm)
Dimensions (mm) max. load (kg) pressure (kpa)
single dual S.W. O.D. Single Dual single Dual
11R22.5 TL 16 146 143 M 15.00 279 1054 3000 2725 830 830
295/75R22.5 TL 16 146 143 L 14.80 298 1014 3000 2725 830 830
12R22.5 TL 16 150 147 L 15.00 300 1085 3350 3075 830 830

Copyright © 2015 TIMAX